Thu January 27, 2022
International
Gallery

    Notice: Undefined variable: i in /home/ivac/domains/ivac.com.vn/public_html/en/z_includes/slide_hinh_anh.php on line 82
Support Online


Institute of Vaccines and Medical Biologicals

Notice: Undefined index: page in /home/ivac/domains/ivac.com.vn/public_html/en/z_modules/van_ban.php on line 16
Văn bản pháp quy chung

Notice: Undefined variable: ttt in /home/ivac/domains/ivac.com.vn/public_html/en/z_modules/tin_tuc_xem.php on line 27
(00:00 03/25/2012)
Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
(00:00 03/25/2012)
Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Video/Clip

Notice: Undefined variable: vi in /home/ivac/domains/ivac.com.vn/public_html/en/z_includes/right.php on line 13

Notice: Undefined offset: 1 in /home/ivac/domains/ivac.com.vn/public_html/en/func.php on line 349
DOCUMENT
WEB LINKS