Fri June 21, 2024
International
Gallery
Thông tin đấu thầu
Institute of Vaccines and Medical Biologicals
Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 khu vực phía Nam
Ngày 20/3/2012, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.
Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố phía Nam.

Trong năm 2011, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tham mưu để hoàn thiện các văn bản pháp qui về VSATTP. Hệ thống quản lý nhà nước về VSATTP từ trung ương đến địa phương được cải tiến rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. 100% tỉnh, thành phố cơ bản đã củng cố, kiện toàn xong Ban chỉ đạo liên ngành tuyến tỉnh, huyện/thị, xã/phường về VSATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra VSATTP đã được các cấp, các ngành địa phương triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Năm 2011, đã có 634.093 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, trong đó phát hiện 141.163 cơ sở vi phạm (chiếm 22,26%). Số cơ sở vi phạm xử phạt là 34.807, trong đó: cảnh cáo 24.034 cơ sở, phạt tiền 10.429 cơ sở với số tiền phạt là 14.987.396.000 đồng; chuyển cơ quan chức năng xử lý 348 trường hợp; đình chỉ hoạt động 315 cơ sở; đình chỉ lưu hành 325 loại sản phẩm không đảm bảo chất lượng, tiêu huỷ 4.206 loại sản phẩm.

Trọng tâm công tác VSATTP năm 2012 là tiếp tục triển khai Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tuyến tỉnh đến năm 2015, Luật An toàn thực phẩm và các nghị định hướng dẫn. Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận từng chủ đề như tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng VSATTP; quản lý chất lượng VSATTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu; truyền thông về VSATTP; phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao kết quả VSATTP đã đạt được năm 2011, biểu dương sự tận tuỵ của đội ngũ cán bộ làm công tác VSATTP từ trung ương đến cơ sở để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác truyền thông đã được đẩy mạnh, công tác kiểm tra thanh tra, kiểm nghiệm ATTP cũng được nâng cao cả về qui mô và chiều sâu. Trong thời gian tới, các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cần chú trọng nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục nhận thức cho người dân, nâng cao vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp để triển khai các hoạt động VSATTP hiệu quả.

 Theo t5g.org.vn