Fri October 07, 2022
International
Gallery
Support Online


Institute of Vaccines and Medical Biologicals
News & Events
(00:00 24/03/2012)
Ngày 22/3, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã chủ trì cuộc họp ban soạn thảo xây dựng thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện.
Products