Thu November 30, 2023
International
Gallery
Thông tin đấu thầu
Institute of Vaccines and Medical Biologicals
News & Events
(00:00 24/03/2012)
Ngày 22/3, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã chủ trì cuộc họp ban soạn thảo xây dựng thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện.
Products