Thu June 20, 2019
International
Gallery
Support Online


Institute of Vaccine and Medical Biologicals
Nói KHÔNG với phong bì trong dịch vụ y tế
Đề án được trao giải Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2011. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy tính chủ động của người dân trong việc tạo dựng một môi trường không dung dưỡng chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế. Dự án được thực hiện trong năm 2012, gồm 2 tọa đàm, 5 phóng sự và 1 đĩa phim tài liệu tuyên truyền kiến thức về phòng chống tham nhũng trong dịch vụ y tế.
Các chương trình này sẽ được phát sóng toàn quốc, đồng thời được trình chiếu và thảo luận tại các cuộc họp cấp thôn của Hội phụ nữ. Qua đó người dân được nâng cao kiến thức về nguyên nhân, tác động của phong bì, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia dịch vụ y tế, cách chuyển đổi hành vi không đưa phong bì cũng như tố cáo hành vi nhũng nhiễu của nhân viên y tế bằng cách ghi âm, ghi hình rồi gửi cho Đài truyền hình để trình chiếu trên toàn quốc. Mong rằng người dân quan tâm đón xem và hưởng ứng hành động để cùng gây dựng một nền y tế minh bạch và chất lượng.